תנאי השימוש באתר לומייר תאורה והגברה בע"מ

השימוש באתר הינו בהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הללו, אינך רשאי להשתמש באתר.
במהלך השימוש באתר, ייתכן ותתבקש לספק פרטים אישיים כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. הפרטים הנלווים להרשמה והשארתם באתר יהיו זמינים לחברת לומייר תאורה והגברה בלבד ולא יועברו לצד שלישי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת. השימוש המתמשך באתר לאחר שינויים אלו מהווים הסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
האתר מכיל מידע וחומרים שמוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים. השימוש בחומרים אלו רק לשימוש אישי ולא למטרות מסחריות.
ספקים אשר משתמשים באתר ובשירותי החברה מתחייבים שלא להעביר כל מידע נוסף ללקוחותיהם או לכל צד שלישי מעבר למידע אשר מצוי באתר.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם עקב שימוש באתר ובתוכנו.